DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT

Títol Calendari Resum Etiquetes
CAPÍTOL I: DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES QUE FIXEN L'APROFITAMENT 29/05/2015 Article 1Coeficient d'edificabilitat neta o de parcel·la     1. És el factor que fixa superfície màxima de sostre edificable... CAPITOL I, DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL II: DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES REFERITS AL SÒL EDIFICABLE 29/05/2015 Article 7Parcel·la urbana     1. És tota porció de sòl urbà, edificable, l'objectiu de la qual és individualitzar l'... CAPITOL II, DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL III: PARÀMETRES REFERITS AL CARRER 29/05/2015 Article 10 Alineació del carrer o vial     És la línia en planta que estableix al llarg dels carrers els límits entre el... CAPITOL III, DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL IV: PARÀMETRES REFERITS A L'EDIFICI 29/05/2015 Article 12 Edificació principal i edificació auxiliar     1. Edificació principal: Part del conjunt que conté l'habitatge o... CAPITOL IV, DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL V: DEFINICIÓ D'AQUELLS PARÀMETRES DE L'EDIFICACIÓ QUE ES REFEREIXEN AL CARRER 29/05/2015 Article 23 Planta baixa d'un edifici referida al carrer     1. És aquella el paviment de la qual està situat entre 0,6... CAPITOL V, DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL VI: DEFINICIÓ D'AQUELLS PARÀMETRES DE L'EDIFICACIÓ QUE ES REQUEREIXEN A L'ILLA 29/05/2015 Article 29 Profunditat edificable, alineació interior d'illa i fons de parcel·la     1. La profunditat edificable és la... CAPITOL VI, DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL VII: DEFINICIÓ D'AQUELLS PARÀMETRES DE L'EDIFICACIÓ QUE ES REFEREIXEN A LA PARCEL·LA 29/05/2015 Article 31 Regles per a determinar l'ocupació màxima de parcel·la     1. L'ocupació màxima de parcel·la s'amidarà per la... CAPITOL VII, DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
Menu

Menú principal