CAPITOL II

Títol Calendari Resum Etiquetes
CAPÍTOL II: DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES REFERITS AL SÒL EDIFICABLE 29/05/2015 Article 7Parcel·la urbana     1. És tota porció de sòl urbà, edificable, l'objectiu de la qual és individualitzar l'... CAPITOL II, DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL II: NORMES SOBRE SOROLLS I VIBRACIONS 29/05/2015 Article 61 Àmbit d'aplicació     1. Dintre del terme municipal de l'Aleixar s'estableixen les Normes següents sobre els... CAPITOL II, REGULACIO D'USOS, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
Menu

Menú principal