CAPITOL IV

Títol Calendari Resum Etiquetes
CAPÍTOL IV: INTERVENCIÓ DE LES OBRES I ACTIVITATS 29/05/2015 Article 69 Actes subjectes a llicència      1. Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes als quals es... CAPITOL IV, REGULACIO D'USOS, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL IV: PARÀMETRES REFERITS A L'EDIFICI 29/05/2015 Article 12 Edificació principal i edificació auxiliar     1. Edificació principal: Part del conjunt que conté l'habitatge o... CAPITOL IV, DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
Menu

Menú principal