El municipi

Municipi del Baix Camp, situat sota els darrers contraforts de la serra de la Mussara. Una bona part del terme, que té una superfície total de 26,09 Km2, forma una vall. El terreny és molt accidentat, amb abundància de boscos, malgrat els incendis forestals dels últims anys. La vila, a 264 metres d ...
Mapa situació
El terme és fonamentalment agrícola, tot i que molts habitants, sobretot joves, treballen a Reus. La collita principal és l´avellana (és un dels primers municipis productors d´avellana del Camp de Tarragona). Com a complement s´expandeix l´avicultura, amb granges fora de la vila. Hi ha alguna gran ...
La vegetació típica del Terme Municipal de l’Aleixar és pròpia del clima mediterrani sec i d'interior, amb pluges escasses i temperatures moderades. Els boscos originals estarien formats per carrascars o alzines de fulles petites (Quercus rotundifolia) i rebolls o roures de fulla petita (Quercus ...
El vent és un dels factors més condicionants del clima aleixarenc. Un dels vents que bufen a la vila és la tramuntana, conegut també amb el nom de “Joanet de Prades”; és un vent fred que sol anar acompanyat de pluja i a voltes de neu, i que bufa durant l’hivern i part de la primavera. També hi ha ...
Subscriure a
Menu

Menú principal