Història i Tradicions

La vila és probablement d´origen sarraí, segons Asín Palacios. El nom d´Aleixar ve del topònim àrab "alaisar" que vol dir "el fertilíssim". Això no obstant, Alcover-Moll, escriuen que és probable que vingui del nom propi llatí "Alexianu". Sobre l´origen de la vila existeixen dues llegendes molt ...
Per començar, és molt probable que el nucli originari de la població actual es formés a l’empar del curs fluvial de la riera en èpoques prehistòriques i que posteriorment es convertís en un petit assentament ibèric o romà. Malauradament no s’han trobat fins ara restes arqueològiques significatives ...
Sobre el castell hi ha una única referència en un pergamí de 1342 que anota "in nostro castro et villa ac termino Allexario qual sunt de comitatum nostro montanearum de Prades". Si no fos una expressió o un gir propi del llenguatge dels documents de l'època i es tractés realment d'un edifici, només ...
De l’època romana no s’ha trobat tampoc cap resta significativa, encara que a la partida riudomenca del mas de Gomandí, situada al km 575 de la via del tren, força a prop de Maspujols, el mateix arqueòleg ens informa que hi hagué una terrisseria romana que produïa, entre altres coses, àmfores per ...
El repoblament La carta de donació del 1184 La reconquesta de les Muntanyes de Prades i de la Mussara per part dels exèrcits de Ramon Berenguer IV sembla que va deixar en la toponímia aleixarenca una mena d’empremta revestida d’aires de llegenda. Ens referim concretament al coll de la Batalla, ...
Hi ha referències del nom de l’Aleixar l’any 1153, a la Carta de població de Siurana com a indret poblat. Vers l’any 1184 es redacta la Carta de repoblament de la vila, va pertànyer al comptat de Prades i satisfeia els seus delmes a l'Arquebisbat de Tarragona. En el segle XIII es tenen notícies de ...
Vist des d'ara, potser costa de creure en la presència històrica d'una important comunitat jueva a l'Aleixar, però el cert és que des de finals del segle XIII hi ha constància de famílies hebrees establertes a la vila. Aquesta comunitat hi va romandre durant el segle XIV i els primers anys del XV i ...
:: El mas de Salvià :: Maspujols :: Mascabrers La importància històrica del terme de l’Aleixar, un dels més grans del Baix Camp, queda demostrada també en estudiar l’evolució dels antics territoris que en van formar part, bé com a dependències administratives amb una autonomia relativa (és el cas ...
El nom Són diverses les hipòtesis sobre l’origen del topònim l’Aleixar. Manent, en la Toponímia (1962), escriu: “No hi ha gaires dubtes sobre l’origen àrab d’aquest nom”. Segons Asín Palacios (1944) ve de ‘al-aisar’ que vol dir ‘el fertilíssim’. No obstant això, Alcover-Moll en el seu monumental ...
ELS NOSTRES CARRERS Carrer Pont de l'Abadia Carrer Major Carrer Mitjà Carrer del Forn Carrer de l'Aigua Carrer de la Muralla Carrer Josep Guardiola Carrer Marià Manent Carrer Pujada de la Piscina Carrer Baixada de la Ràpita Avinguda Joaquim Mir Raval Alta Raval Baixa Camí dels Masos Camí de Sant ...

Pàgines

Subscriure a
Menu

Menú principal