CAPITOL VII

Títol Calendari Resum Etiquetes
CAPÍTOL VII: DEFINICIÓ D'AQUELLS PARÀMETRES DE L'EDIFICACIÓ QUE ES REFEREIXEN A LA PARCEL·LA 29/05/2015 Article 31 Regles per a determinar l'ocupació màxima de parcel·la     1. L'ocupació màxima de parcel·la s'amidarà per la... CAPITOL VII, DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
Menu

Menú principal