CAPITOL III

Títol Calendari Resum Etiquetes
CAPÍTOL III: PARÀMETRES REFERITS AL CARRER 29/05/2015 Article 10 Alineació del carrer o vial     És la línia en planta que estableix al llarg dels carrers els límits entre el... CAPITOL III, DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL III: RISC D'INCENDI I EXPLOSIÓ 29/05/2015 Article 66 Definicions, notacions i unitats     1. D'aquestes Normes adopten les definicions, notacions i unitats que... CAPITOL III, REGULACIO D'USOS, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
Menu

Menú principal