CAPITOL V

Títol Calendari Resum Etiquetes
CAPÍTOL V: DEFINICIÓ D'AQUELLS PARÀMETRES DE L'EDIFICACIÓ QUE ES REFEREIXEN AL CARRER 29/05/2015 Article 23 Planta baixa d'un edifici referida al carrer     1. És aquella el paviment de la qual està situat entre 0,6... CAPITOL V, DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
Menu

Menú principal