Molins fariners

La molta de blat, per tal d’obtenir la farina, ha estat una tasca important des d’èpoques remotes, especialment als països en què el pa constitueix un aliment bàsic. La recerca contínua per lliurar-se de l’esforç muscular i aprofitar l’energia de la naturalesa va portar a utilitzar la força del ...
Els molins hidràulics són coneguts documentalment des de temps inmediats a l'Era Cristiana, de manera que han anat evolucionant, modificant-se la seva distribució i característiques segons: l'evolució de la població, el disseny dels espais irrigats, i avanços tecnològics característics de cada ...
Els molins hidràulics requereixen un corrent d'aigua com font d'energia per transformar-la en energia motriu. Per això s'emprava una roda vertical d'eix horitzontal o una roda horitzontal d'eix vertical,...
Els molins fariners estan constituits per diferents elements, de manera, que tots aquets no tenen perquè ser comuns. Els elements mès usuals que podem trobar-hi son: La part motriu i la transmissió. Les moles, són les peces que fan la feina mès complexa, és una peça circular de pedra que de forma ...
El Molí del Pigat Segle XVII Antic molí, al costat de la riera de la Mussara, molt a prop del poble de Vilaplana. Resten part de la bassa d’aigua i de l’edifici, parcialment en ruïnes. Hi ha algunes pedres de molí trencades pel mig de la brolla, i d’altres han estat aprofitades com a material de ...
Subscriure a
Menu

Menú principal