Noticies

20/09/2022
Subvenció Diputació de Tarragona. Actuacions Integrals al Territori i Cooperació. Pla d'Acció Municipal PAM. Programa de Despesa Corrent. Convocatòria 2022. Import de la subvenció: 40.712,11 €.
14/09/2022
Subvenció Diputació de Tarragona. Servei de Cultura. Subvenció per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Convocatòria 2022. Import de la subvenció: 3.187,84 €
09/09/2022
Subvenció Diputació de Tarragona. Servei de Cultura. Subvenció per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments . Convocatòria 2022. Actuació del Grup DRAMÈDIA TEATRE el 12 de juny de 2022, en motiu dels actes de la Festa Major de la...
20/05/2022
Subvenció Diputació de Tarragona. Actuacions Integrals al Territori i Cooperació. Pla d'Acció Municipal PAM. Reparació i manteniment al Parc Infantil. Convocatòria 2017. Pressupost Elegible: 10.070,21 euros % concedit: 90,00% Import concedit: 9.063,18 euros
09/05/2022
NOTIFICACIÓ PROPIETARIS FINQUES QUE DELIMITEN AMB EL TERME MUNICIPAL DE LA SELVA DEL CAMP Núm. Expedient: 324/21 D'acord amb el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les...
11/02/2022
Subvenció Diputació de Tarragona. Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, per generar entorns més resilients, segurs i saludables. Convocatòria 2021. Concepte: Línia 1 - 1.2 Seguretat Piscines Municipals Import concedit: 8.690,00 euros Concepte: Línia 2 - Protecció salut...
25/01/2022
Subvenció Diputació de Tarragona. Actuacions Integrals al Territori i Cooperació. Pla d'Acció Municipal PAM Inversió. Renovació i pavimentació Camí dels Masos. Convocatòria 2021. Pressupost Elegible: 152.598,14 euros % concedit: 95,00% Import concedit: 144.968,23 euros
05/01/2022
Subvenció Diputació de Tarragona. Servei de Cultura. Subvenció per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Convocatòria 2021. Import de la subvenció: 4.301,50 €
10/12/2021
Subvenció Diputació de Tarragona. Actuacions Integrals al Territori i Cooperació. Pla d'Acció Municipal PAM Inversió. Renovació de serveis i pavimentació d'un tram del carrer Josep Guardiola Convocatòria 2018. Pressupost Elegible: 63.210,91 euros % concedit: 90,00% Import concedit: 56.889,81 euros
06/12/2021
Dijous 9 de desembre, a les 19.30h , està convocat un Ple ordinari a l’Ajuntament de l’Aleixar amb el següent ordre del dia: Part resolutiva: 1. Aprovació de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 29 de setembre a les 19:30h 2. Aprovació de l'esborrany de l'acta del Ple extraordinari urgent del...

Pàgines

Menu

Menú principal