Ajuntament

ATENCIÓ AL PÚBLIC, DE DILLUNS A DIVENDRES DE LES 09:00 h A LES 15:00 h L'oficina d'atenció al públic es troba situada a la primera planta de l'Ajuntament. La principal tasca del departament d'atenció al públic és la de donar informació dels documents que s'han de presentar i els tràmits que se ...
L'ALEIXAR Població: Altitud: 265 m Superfície: 26,07 km2 Comarca: Baix Camp Àmbit territorial: Camp de Tarragona Partit judicial: Reus Demarcació electoral: Reus Provincia: Tarragona AJUNTAMENT Plaça de la Vila, 5 43381 L'Aleixar (Baix Camp) Telèfon: 977 81 50 05 Fax: 977 81 58 00 Correu electrònic ...
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'impost sobre béns immobles Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre ...
Instància ÚS D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS Petició equipament / material
Anualment - Festa Major de Sant Blai. Mes de febrer - Festa Major de Sant Martí Bisbe. Mes de novembre
ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures de prevenció d'incendis forestals Les persones que vulguin efectuar la crema de restes agrícoles en el període comprès, Del 16 d'Octubre al 14 de Març Hauran de sol·licitar permís a l'Ajuntament, a l'Oficina dels Agents ...
PORTADA INDEX MEMÒRIA Plànol, 1.1 Situació i emplaçament Plànol, 1.2 Ortofotoplànol Plànol, 1.3.1 Planejament del Camp de Tarragona Plànol, 1.3.2 Planejament del Camp de Tarragona Plànol, 1.4.1 Planejament text refós de NN.SS. Plànol, 1.4.2 Planejament text refós de NN.SS. Plànol, 2.1 Activitats ...
Documentació Complementaria 2 Annex 2 Cantera Blanco 1 Visualitza'l Annex 151214 Cantera Blanco 1 Visualitza'l Pla Autoprotecció Pedrera Blanco Visualitza'l Plànol 10 Visualitza'l Plànol 20 Visualitza'l Plànol 1 Visualitza'l Impacte Ambiental Impacte Ambiental Visualitza'l 01 Situació Presentació ...
Subscriure a
Menu

Menú principal