Administració

ATENCIÓ AL PÚBLIC, DE DILLUNS A DIVENDRES DE LES 09:00 h A LES 15:00 h
L'oficina d'atenció al públic es troba situada a la primera planta de l'Ajuntament.


La principal tasca del departament d'atenció al públic és la de donar informació dels documents que s'han de presentar i els tràmits que se seguiran. També hi podeu trobar el registre d'entrada, que s'encarrega de registrar qualsevol document o sol·licitud que es presenta a l'Ajuntament.


En aquesta secció, s'hi poden efectuar les següents tramitacions:
- Alta al padró d'habitants
- Volants d'empadronament, per acreditar la residència
- Certificat d'empadronament
- Presentació d'instàncies demanant serveis: aigua, reserva de gual, ocupació de la via pública
- Presentació de sol·licituds de llicències d'obres
- Consulta i modificació de dades personals
- Canvis de nom de finques rústiques i urbanes

 

 

SERVEIS TÈCNICS
En el departament d'urbanisme i serveis tècnics es tramiten les llicències d'obres, els expedients d'activitats i els assumptes relacionats amb el medi ambient.

 


També es tramiten els expedients de planejament urbanístic regulats per les Normes Subsidiàries de Planejament de l'àmbit del terme municipal de l'Aleixar


L'horari de visites de l'arquitecte, de l'arquitecte tècnic i de l 'enginyer municipal és quinzenal i s'ha de trucar per demanar hora (977.81.50.05)

TREBALLADORA SOCIAL

Està situada a la primera planta de l'ajuntament.
Cal demanar cita trucant al telèfon de l'ajuntament (977815005)

 

 

Menu

Menú principal