Comentaris de Premsa

Comentari de premsa sobre l’obra Un passeig amb els sentits, de la natura a l'art El color i la paraula L'artista dedica molt de temps i un esforç incommensurable a escriure un vers d'un poema, a decidir una pinzellada, a retocar una aresta en el marbre, a minúcies que un observador comú considera ...
Ajuntar amor i coneixement d'un tema; tractar-lo amb eficàcia informativa, literària, pragmàtica; editar-lo en un format que conté molt més del previsible en una guia convencional, són mèrits que difícilment coincideixen en una sola publicació. Però la impressió que vaig tenir quan vaig assistir a ...
Subscriure a
Menu

Menú principal