CAPÍTOL VI: DEFINICIÓ D'AQUELLS PARÀMETRES DE L'EDIFICACIÓ QUE ES REQUEREIXEN A L'ILLA

Article 29 
Profunditat edificable, alineació interior d'illa i fons de parcel·la
     1. La profunditat edificable és la distància normal a la línia de façana que limita l'edificació per la part posterior i que defineixen l'alineació interior del pati d'illa.
     2. La profunditat edificable a cada parcel·la només podrà ser sobrepassada amb cossos sortints oberts i amb elements sortints si el pati d'illa, real o possible, permet inscriure una circumferència de diàmetre 10 metres. 
     3. La volada màxima dels cossos sortints oberts serà de 0,8 metres i la dels elements sortints de 0,15 metres.
     4. Tindrà consideració de fons de parcel·la, per a aquelles parcel·les amb façana a dos carrers oposats, la definida per la recta que passa pel punt mig entre totes dues, en el cas que aquestes siguin paral·leles i per la bisectriu de l'angle dels dos carrers, en cas de no paral·lelisme; per a aquelles parcel·les amb cantonada a dos carrers, serà fons de parcel·la la partió de parcel·la oposada a la façana, de carrer, més estreta, i per aquelles amb façana a tres carrers, la partió de parcel·la que no és façana.
     5. La profunditat edificable queda reflectida al plànol de qualificació del sòl urbà.
 
Article 30
Pati d'illa
     1. És l'espai lliure d'edificació.
     El pati d'illa no serà edificable ni en planta baixa ni en soterrani.

Menu

Menú principal