Subvencions

Totes les entitats locals que resideixin a l'Aleixar i que disposin del seu propi NIF/CIF i amb estatuts propis.
Per tal de sol·licitar la subvenció d'entitats locals cal presentar la sol·licitud oficial a les oficines de l'Ajuntament de L'Aleixar Juntament amb la sol·licitud s'ha presentar la següent documentació: Memòria de les activitats de l'any Programa d'activitats per l'any que es sol·lita la subvenció ...
Subscriure a
Menu

Menú principal