CAPITOL I

Títol Calendari Resum Etiquetes
CAPÍTOL I: DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES QUE FIXEN L'APROFITAMENT 29/05/2015 Article 1Coeficient d'edificabilitat neta o de parcel·la     1. És el factor que fixa superfície màxima de sostre edificable... CAPITOL I, DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL I: DEFINICIÓ D'USOS 29/05/2015 Article 39 Classe dels usos     A efectes d'aquest Planejament i del que es desplegui, s'estableixen les següents classes d'... CAPITOL I, REGULACIO D'USOS, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
Menu

Menú principal