Autoritzacions i Períodes de Crema

ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer,
per la qual es despleguen les mesures de prevenció
d'incendis forestals


Les persones que vulguin efectuar la crema de restes agrícoles en el període comprès,

Del 16 d'Octubre
al 14 de Març

Hauran de sol·licitar permís a l'Ajuntament, a l'Oficina dels Agents Rurals o a la Delegació Territorial de Medi Ambient, emplenant una fitxa anomenada "Comunicació de Crema", sense aquest document no es podrà cremar.
 


Del 15 de Març
al 14 de Juny

L'Ajuntament de l'Aleixar, ja se n'encarregarà de sol·licitar els permisos, prèvia sol·licitud, per a cremar restes agrícoles, com fa cada any, sense el qual no es podrà cremar.  (En dos o tres dies es podrà recollir a la Casa de la Vila)


Del 15 de Juny
al 15 de Setembre

El Departament de Medi Ambient resoldrà les peticions per a encendre foc de forma molt restrictiva, i únicament en casos molt específics facilitarà el premís pertinent, amb unes fortes mesures de seguretat.


Del 15 de Setembre
al 15 d'Octubre

S'haurà de sol·licitar a l'Ajuntament, a l'Oficina dels Agents Rurals o a la Delegació Territorial de Medi Ambient, el permís pertinent per a encendre foc, sense el qual queda prohibit cremar.
 

linkORDRE MAB 62/2003

 

Menu

Menú principal