CAPITOL VI

Títol Calendari Resum Etiquetes
CAPÍTOL VI: DEFINICIÓ D'AQUELLS PARÀMETRES DE L'EDIFICACIÓ QUE ES REQUEREIXEN A L'ILLA 29/05/2015 Article 29 Profunditat edificable, alineació interior d'illa i fons de parcel·la     1. La profunditat edificable és la... CAPITOL VI, DISPOSICONS DE L'ORDENAMENT, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
Menu

Menú principal