Normes Subsidiàries de l'Aleixar (NNSS)

Disposició Transitòria Primera     Les construccions emparades per llicència municipal, el volum de les quals resulti disconforme amb les condicions d'edificació d'aplicació a les noves construccions segons aquestes Normes, no resultaran fora d'ordenació en el terme i aspectes regulats per la...
UA 1  UNITAT D'ACTUACIÓ   - Objectiu:  Ampliació equipaments esportius municipals.- Superfície actuació:   5.175 m2. - Cessions: . . . . . . . . . 3.480 m2.  Vials: . . . . . . . . . . . .    320 m2.  Equipaments: . . . . .  3.160 m2.- Tipus edificatori:  V.R: en PB + 2PP...
A - CATÀLEG INCLÒS EN LES NORMES SUBSIDIÀRIES I COMPLEMENTARIES DE PLANEJAMENT DE L'ÀMBIT DE LA COMISSIÓ D'URBANISME DE TARRAGONA 1.-  L'Aleixar centre històric2.-  Església parroquial de Sant Martí3.-  Ermita de Sant Blai4.-  Torre Regina – habitatge agrícola5.-  Mas de Salvià (mas de Barrot) –...
Subscriure a
Menu

Menú principal