ANNEX A CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC, TÍPIC O TRADICONAL DEL TERME MUNICIPAL DE L'ALEIXAR

A - CATÀLEG INCLÒS EN LES NORMES SUBSIDIÀRIES I COMPLEMENTARIES DE PLANEJAMENT DE L'ÀMBIT DE LA COMISSIÓ D'URBANISME DE TARRAGONA
 
1.-  L'Aleixar centre històric
2.-  Església parroquial de Sant Martí
3.-  Ermita de Sant Blai
4.-  Torre Regina – habitatge agrícola
5.-  Mas de Salvià (mas de Barrot) – habitatge agrícola
 
B -  FITXES REALITZADES PEL SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL
DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
 
6.-  El molí de Pigat
7.-  Ermita de Sant Antoni (de Pàdua)
8.-  Mascabrers
9.-  El mas de Borbó
10.- El mas de Cercós
11.- Molí del Fernando (de dalt)
12.- Molí del Fernando (de baix)
13.- Molí d'en Carletes
14.- Molí nou del Grau
15.- Molí vell del Grau
16.- Molí del Palla
17.- Molí del Pigat de baix
18.- Molí del Pigat de dalt
19.- Molí de la Roca
 
C - ARBRES MONUMENTALS
 
20.- Alzina del mas de Borbó  
     Va ser declarada arbre monumental el 30 d'agost de 1988 (DOGC de 12-9-88).
     Està situada al Mas de Borbó, és la més grossa de Catalunya, amb un volt de canó (a 1,30 m. d'alçària) de 6,45 m. i de 9,45 m. de volt de la soca. No és molt alta, uns 12 m i un diàmetre mitjà de la capçada d'uns 24,2 m. Se li calcula prop de 1000 anys.
21.- Pi de les planes
     Va ser declarat arbre monumental per ordre del DARP de 8 de febrer de 1990 (DOGC 1262 de 2-3-90).
     És un pi pinyer, que té una talla total de 19,5 m, un volt de 4,55 m. (equivalent a un diàmetre de 1,45 m), i de 4,95 m a la soca i 27,6 m de diàmetre de capçada. Se li calcula una edat aproximada als 500 anys.
 
D - DECRET 328/1992 DE 14 DE DESEMBRE PLA D'ESPAIS D'INTERÈS NATURAL MUNTANYES DE PRADES.
 
22.- Punta d'en Gullo
     A partir cota 530 m (veure plànol núm. 2 ). 

Subscriure a
Menu

Menú principal