REGULACIO D'USOS

Títol Calendari Resum Etiquetes
CAPÍTOL I: DEFINICIÓ D'USOS 29/05/2015 Article 39 Classe dels usos     A efectes d'aquest Planejament i del que es desplegui, s'estableixen les següents classes d'... CAPITOL I, REGULACIO D'USOS, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL II: NORMES SOBRE SOROLLS I VIBRACIONS 29/05/2015 Article 61 Àmbit d'aplicació     1. Dintre del terme municipal de l'Aleixar s'estableixen les Normes següents sobre els... CAPITOL II, REGULACIO D'USOS, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL III: RISC D'INCENDI I EXPLOSIÓ 29/05/2015 Article 66 Definicions, notacions i unitats     1. D'aquestes Normes adopten les definicions, notacions i unitats que... CAPITOL III, REGULACIO D'USOS, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
CAPÍTOL IV: INTERVENCIÓ DE LES OBRES I ACTIVITATS 29/05/2015 Article 69 Actes subjectes a llicència      1. Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes als quals es... CAPITOL IV, REGULACIO D'USOS, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
Menu

Menú principal