TITOL III

Títol Calendari Resum Etiquetes
TÍTOL III: DESPLEGAMENT DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES 29/05/2015 CAPÍTOL I. EL PLANEJAMENT DERIVAT  Article 92 Normes relatives al planejament derivat     1. Amb l'objecte de completar les... TITOL III, NORMES URBANISTIQUES, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
Menu

Menú principal