Restes Romanes

De l’època romana no s’ha trobat tampoc cap resta significativa, encara que a la partida riudomenca del mas de Gomandí, situada al km 575 de la via del tren, força a prop de Maspujols, el mateix arqueòleg ens informa que hi hagué una terrisseria romana que produïa, entre altres coses, àmfores per al transport del vi i que ha estat datada del segle I després de Crist. En pot ser exemple un fragment d’una nansa d’àmfora romana trobada per l’aleixarenc Josep Salvat Olesti l’any 1986 a la mateixa partida del Gomendí. Massó ens la descrivia com a “fragment d’una nansa bífida corresponent a una àmfora vinària romana, del tipus arqueològicament conegut com a ‘Dressel 2-4’ d’imitació local del model itàlic (segles I-II dC)”.

Una mica més avall, ja sota de la carretera d’Alcolea, a la partida del Roquís, al límit dels termes de Reus i de Riudoms, es va excavar fa pocs anys una altra terrisseria romana amb una producció gairebé idèntica a l’altra (fins i tot amb el mateix segell del fabricant en les àmfores).
Menu

Menú principal