Comunitat jueva de l'Aleixar (s. XIV i XV)

Vist des d'ara, potser costa de creure en la presència històrica d'una important comunitat jueva a l'Aleixar, però el cert és que des de finals del segle XIII hi ha constància de famílies hebrees establertes a la vila. Aquesta comunitat hi va romandre durant el segle XIV i els primers anys del XV i assolí cotes demogràfiques força elevades, fins el punt d'obtenir la categoria jurídica i social d'aljama.  El 17 d'abril de 1409 encara tenim notícies del jueu aleixarenc David Leo, que va fer un préstec a la Universitat aleixarenca de 100 florins d'or d'Aragó amb un interès de quatre diners per lliura.

Durant aquest període i fins als fets del 1391 (crema dels calls jueus arreu de Catalunya) i la posterior expulsió dels jueus de la Península decretada pels Reis Catòlics el 1492, els jueus aleixarencs van conviure amb la comunitat cristiana local amb igualtat i amb respecte mutu a les respectives creences, costums i tradicions.

Menu

Menú principal