Situació geogràfica

Municipi del Baix Camp, situat sota els darrers contraforts de la serra de la Mussara. Una bona part del terme, que té una superfície total de 26,09 Km2, forma una vall. El terreny és molt accidentat, amb abundància de boscos, malgrat els incendis forestals dels últims anys. 

La vila, a 264 metres d´altitud, està en el planell on conflueixen la riera de la Mussara i la de la Vila o riera d´Alforja. Dins el terme municipal hi ha, a més del despoblat de Mascabrers, uns trenta masos (alguns habitats). Cal destacar el Mas d'en Borbó, amb una coneguda alzina de grans dimensions. 

El clima és el tipic mediterrani i es factor decisiu en la seva formació, la protecció dels contraforts de Prades i de la Mussara que deslliuren la vila de les inclemencies del temps propies de les comarques de l'interior.

La temperatura mitjana anual oscil.la entre els 13º i 14º. El regim de plujes és irregular i se'n registren una constant pluviomètrica anual que oscil.la entre els 500 i 550 mm. L'època més plujosa de l'any acostuma a correspondre amb la tardor; per contra, la més aixuta és l'estiu. Les precipitacions en forma de neu gairebé no es produeixen i solament són visibles a les Muntanyes de Prades i de la Mussara, encara que tothom recorda les grans nevades de l'hivern del 1962-1963 i la més curta recent del 15 de desembre de 2001. Igual succeeix amb la calitja.

Menu

Menú principal