Activitat econòmica

El terme és fonamentalment agrícola, tot i que molts habitants, sobretot joves, treballen a Reus.


La collita principal és l´avellana (és un dels primers municipis productors d´avellana del Camp de Tarragona). Com a complement s´expandeix l´avicultura, amb granges fora de la vila. Hi ha alguna gran finca però prevalen els petits propietaris i també la parceria, en general a mitges. La població és actualment estable.

Menu

Menú principal