Molins hidràulics

Els molins hidràulics són coneguts documentalment des de temps inmediats a l'Era Cristiana, de manera que han anat evolucionant, modificant-se la seva distribució i característiques segons: l'evolució de la població, el disseny dels espais irrigats, i avanços tecnològics característics de cada època. En l'Època Antiga, l'ús dels molins era restringida. Aquests eren activats per mà d'obra esclava i en menor mesura animal. Treballaven en condicions infrahumanes (per emprar persones com mitjà d'accionament dels molins), i no eficaces, ja que l'activació dels molins és més elevada per mitjà d'altres tècniques ( com pot ser el corrent d'aigua). Amb el pas del temps, això es va modificant, ja que hi ha una desaparició de l'esclavitut, així com un increment de les poblacions sedentàries, les quals tenien unes necessitats alimentícies més elevades. Aquestes van ser les causes principals d'un canvi tècnic que va afectar el sistema d'explotació i distribució de les collites, a l'alimentació humana, el paissatge natural i agrari, i a la propia cultura en el sentit mès ampli. En el segle IX-X es produeix una difusió de la tècnica hidràulica, ja que hi ha la necessitat d'obtenir rendiments més elevats, de manera que a l'Edat Mitjana es produeix una gran expansió de les instal.lacions en els rius de tot Europa.

Els primers molins hidràulics en utilitzar-se van ser els horitzontals. Aquests tenien una roda horitzontal i un eix vertical. El moviment de la roda era provocat per la força de la corrent d'aigua. Posteriorment, apareixen els molins verticals, constituïts per una roda vertical i un eix horitzontal. Aquesta roda era de tamany més gran que la dels molins hidràulics horitzontals. La roda vertical era impulsada per la força d'un salt d'aigua. Al llarg del temps, les tècniques en què es basaven els primers molins hidràulics, es van anar modificant segons una sèrie de condicionants que a continuació anomenarem: les necessitats de la població, millora dels diferents elements constituents del molí, i avanços tecnològics, els quals han provocat una desaparició dels molins hidràulics i han aportat unes comoditats i avantatges a l'hora de fabricar paper, o moldre gra,... entre d'altres.

Menu

Menú principal