TITOL I

Títol Calendari Resum Etiquetes
TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 29/05/2015 Article 84 Definició i objecte de les Normes Subsidiàries     1. Les Normes Subsidiàries constitueixen l'instrument d'... TITOL I, NORMES URBANISTIQUES, Normes Subsidiaries (NNSS), ajuntament
Menu

Menú principal