Comentaris Premsa

Títol Calendari Resum Etiquetes
Avui Cultura 11/06/2015 Un llibre de rutes, un mapa amb l'itinerari a seguir i un punt de llibre, tot de color verd, més un DVD de material adjacent... Avui Cultura, Comentaris Premsa, Ruta Mir-Manent
Diari El Punt 11/06/2015 Comentari de premsa sobre l’obra Un passeig amb els sentits, de la natura a l'art El color i la paraula L'artista dedica... Diari El Punt, Comentaris Premsa, Ruta Mir-Manent
Diari El Punt 11/06/2015 Ajuntar amor i coneixement d'un tema; tractar-lo amb eficàcia informativa, literària, pragmàtica; editar-lo en un format que... Diari El Punt, Comentaris Premsa, Ruta Mir-Manent
Revista Serra d'Or 11/06/2015 En altres cultures, per exemple la portuguesa, és més freqüent trobar estudis que persegueixen la comprensió i la... Revista Serra d'Or, Comentaris Premsa, Ruta Mir-Manent
Menu

Menú principal