Diari El Punt

Títol Calendari Resum Etiquetes
Diari El Punt 11/06/2015 Comentari de premsa sobre l’obra Un passeig amb els sentits, de la natura a l'art El color i la paraula L'artista dedica... Diari El Punt, Comentaris Premsa, Ruta Mir-Manent
Diari El Punt 11/06/2015 Ajuntar amor i coneixement d'un tema; tractar-lo amb eficàcia informativa, literària, pragmàtica; editar-lo en un format que... Diari El Punt, Comentaris Premsa, Ruta Mir-Manent
Menu

Menú principal