A licitació la llicència d'ús del bar de la pisicina per 4 anys

08/05/2021

A licitació la llicència d'ús del bar de la pisicina per 4 anys

L’Ajuntament de l’Aleixar ha publicat les bases per atorgar la llicència d’ús del bar de la piscina per un període de 4 anys. Pot presentar una proposta qualsevol persona o empresa que compleixi els requisits  de solvència tècnica (es valora especialment l’experiència) i econòmica (s’han de subscriure unes assegurances).

La taxa mínima a pagar serà de 3.200 euros/any. Aquest import s’ha de millorar a l’alça en l’oferta que es presenti. La taxa que resulti de l’adjudicació s’incrementarà cada any segons l’IPC. També ha de presentar una llista de preus que ha d’aprovar l’Ajuntament.

La persona/empresa concessionària ha d'obrir el bar cada dia durant l'època d'obertura de la piscina en l'horari que s'acordi amb l'Ajuntament, i un mínim de 3 dies a la setmana durant la resta de l'any. A més de l'explotació del bar de la piscina, la persona/empresa concessionària ha d'encarregar-se del control d'entrada a la piscina i la venda de tiquets, durant el període obert al bany, i del manteniment, neteja i conservació durant tot l'any de la jardinería i de les instal·lacions de tot el recinte.

Les persones/empreses interessades poden consultar les bases en el perfil del contractant de l’Ajuntament, o a l’-e-tauler. El termini de presentació de les ofertes és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al perfil del contractant, que va ser divendres 7 de maig de 2021.

L’Ajuntament ha invertit més de 80.000 euros en renovar completament l’espai de restaurant de la piscina, tant l’estructura com les instal·lacions d’aigua i electricitat, la climatització i els tancaments interiors i exteriors.  

Documents associats: 
Menu

Menú principal