La Sala Parroquial es transformarà en una zona amb espais verds i frescos per apaivagar la calor.

05/06/2024 Actualitat

La Sala Parroquial es transformarà en una zona amb espais verds i frescos per apaivagar la calor.

La vila de l’Aleixar, urbanísticament parlant, s’estructura per mitjà d’un nucli històric molt compacte, que ha mantingut el seu creixement en aquesta forma. Aquesta tipologia esdevé molt beneficiosa per a l’optimització de recursos en el subministrament de serveis, però comporta una carència d’espais verds al seu interior i amb aquest, una manca de llum directa i ventilació per alguns dels edificis i carrers.
Si a tot això, hi sumem que en la majoria de pavimentacions de carrers i places dels darrers anys s’ha tendit a l’eliminació de l’arbrat, ens adonem que estem contribuint a la minimització d’ombres naturals a l’interior de la vila i, amb ella, a l’augment de calor.


Des de l’Ajuntament de l’Aleixar estem decidits a treballar per tal d’aconseguir més espais verds i ombrejats per a la nostra població. En data 3 d’agost de 2023, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, va convocar una subvenció per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als pròxims anys 2023- 2025.


Per això, el passat 3 d’octubre, vàrem presentar la sol·licitud de subvenció per un import de 299.866,44€. En data 10 de maig de 2024 es va publicar la proposta de resolució provisional i ens l’han concedida.
L’objectiu principal de la subvenció és reduir la vulnerabilitat dels veïns, principalment els mesos d’estiu, que estan esdevenint i esdevindran extremadament calorosos. Amb la projecció de refugis climàtics, s’augmentarà l’espai verd i ombrejat a l’interior de la vila, permetent-ne una millor ventilació i, per tant, un correcte esponjament tèrmic i per això ja hem signat un contracte de compra de la Sala Parroquial amb el bisbat.


La projecció d’aquest espai es preveu a l’actual plaça de la vila i antiga sala parroquial, edifici adjacent a l’església junt amb la finca que l’envolta, que esdevindrà un nou eix verd i ombrejat, permetent la unió del punt més alt de la vila amb el camí dels Masos.

Menu

Menú principal