Convocat el Ple Ordinari de l’Ajuntament de l’Aleixar per al 27 de març de 2024

25/03/2024 Actualitat

Convocat el Ple Ordinari de l’Ajuntament de l’Aleixar per al 27 de març de 2024

L'òrgan competent de l'Ajuntament de l'Aleixar ha emès una resolució de convocatòria per al proper Ple Ordinari, marcant la data del 27 de març de 2024 a les 19:00 hores.

 

La sessió es durà a terme a la Sala de Plens, sota la presidència de l’alcalde Pitu Biosca i amb la secretària María José Garcia.

 

La convocatòria inclou diversos punts a tractar, entre els quals destaquen:

 

 1. Aprovació acta ple ordinari 12 de desembre de 2023.
 2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 327 de 2023 al núm. 66 de 2024
 3. Moció per la visibilització de les persones amb altes capacitats i per reivindicar la destinació de majors recursos a l’EAP , a les Escoles i als instituts.
 4. Moció de suport a la pagesia catalana.
 5. Representació de l’alcalde en l’entitat Espais Escrits.
 6. Dació de compte de la sol·licitud de la subvenció consorci leader desenvolupament rural.
 7. Aprovació del pla d' ordenació de recursos humans de l’Ajuntament de l’Aleixar.
 8. Pròrroga del conveni de col·laboració entre el servei català de trànsit i l’Ajuntament de l‘Aleixar sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.
 9. Increment retributiu 0,5 % PIB LPGE 2023
 10. Dació de compte de l’informe de morositat anual de l‘exercici 2023.
 11. Dació de compte del pla anual de control financer. Exercici 2024.
 12. Informes d’alcaldia i regidories
 13. Precs i preguntes

 

A la sessió hi podrà assistir com a públic qui vulgui.

Menu

Menú principal