Models de sol·licitud

Per tal de sol·licitar la subvenció d'entitats locals cal presentar la sol·licitud oficial a les oficines de l'Ajuntament de L'Aleixar Juntament amb la sol·licitud s'ha presentar la següent documentació: 

  • Memòria de les activitats de l'any
  • Programa d'activitats per l'any que es sol·lita la subvenció
  • Declaració de les subvencions demanades a altres entitats
  • Fotocòpia del CIF/NIF de l'entitat
  • Import de la subvenció sol·licitada
     

Model de sol·licitud   (annex I)


link Annex I
 

Model de sol·licitud per adjuntar comprovants de pagament. (annex II)


link Annex II 

 

Menu

Menú principal