Subvenció Diputació de Tarragona. Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

13/12/2022

Subvenció Diputació de Tarragona. Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

Subvenció Diputació de Tarragona. Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, per generar entorns més resilients, segurs i saludables. Convocatòria 2022.

Concepte: Línia 1 - 1.2 Seguretat Piscines Municipals

Import concedit: 8.174,00 euros

Concepte: Línia 1 - 1.3 Agent Cívic

Import concedit: 1.949,48 euros

Concepte: Línia 2 - Protecció salut pública

Import concedit: 12.308,10 euros

Menu

Menú principal