L'Aleixar i la Diputació de Tarragona acorden la planificació de les actuacions del Pla ImpulsDipta per al mandat 24-27

01/07/2024 Actualitat

L'Aleixar i la Diputació de Tarragona acorden la planificació de les actuacions del Pla ImpulsDipta per al mandat 24-27

El passat 19 de juny, l'Ajuntament de l'Aleixar i la Diputació de Tarragona es van reunir per determinar les accions i projectes municipals que s'inclouran en el Pla ImpulsDipta, el nou model de col·laboració econòmica i assistencial amb els ens locals del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. L'alcalde de l'Aleixar, Pitu Biosca, i el regidor Edén del Olmo van assistir a la mesa de concertació celebrada recentment a l'edifici Síntesi de la Diputació a Tarragona, on juntament amb la Diputada Sílvia Puerto i Lleixà es van discutir conjuntament les futures inversions, els programes i les assistències que inclourà el pla, així com la seva planificació, a proposta de l'equip de govern.

El repartiment per programes és el següent:

  • Programa de Cultura: 36.058,34 € (5,00%)
  • Programa de Salut Pública: 72.116,68 € (10,00%)
  • Programa de Transició Ecològica: 108.175,03 € (15,00%)
  • Programa d'Inversió: 252.500,00 € (35,01%)
  • Programa de Despesa Corrent: 252.316,79 € (34,99%)
  • Total: 721.166,84 € (100,00%)

I les accions en inversió a destacar seran les obres per millorar l’accessibilitat del Bar del Casal i la renovació del tram adoquinat del Carrer Guardiola.

El Pla ImpulsDipta de la Diputació de Tarragona pretén ser un impuls per a la gestió, l'organització i l'economia dels diferents municipis. Es tracta d'un model que s'adapta al cicle inversor de cada ajuntament i està pensat per utilitzar i rendibilitzar al màxim els recursos que s'atorgaran a cadascun. A més, aquest sistema reduirà fins a un 75% la tramitació administrativa dels ajuntaments amb la Diputació de Tarragona.

El pressupost total del Pla ImpulsDipta per a tots els municipis de la demarcació és de 147M€ per a aquest mandat. Això dota els municipis de recursos econòmics per tirar endavant projectes o actuacions importants per al municipi, però també estableix àmbits d'actuació obligatoris, considerats estratègics per a la demarcació en el seu conjunt. Així, cada municipi haurà de destinar, almenys, el 5% dels recursos atorgats a través del pla a actuacions en matèria de cultura i interès ciutadà, el 10% a salut pública (aigua, piscines, plagues...) i el 15% a actuacions per a la transició ecològica (eficiència energètica, residus, prevenció d'incendis...).

El Pla ImpulsDipta, regulador de la cooperació de la Diputació de Tarragona amb els ens locals mitjançant concertació, estableix com a principis bàsics l'autonomia local, la flexibilitat territorial, el treball en xarxa, la sostenibilitat, la gestió eficient, el bon govern, la concertació i la suma d'esforços i recursos per assolir objectius comuns.

Menu

Menú principal