L’Ajuntament de l’Aleixar oferta en borsa de treball una plaça de peó de serveis múltiples

06/03/2024

L’Ajuntament de l’Aleixar oferta en borsa de treball una plaça de peó de serveis múltiples

Fins al dia 21 de març, l’Ajuntament de l’Aleixar tindrà obert el procés selectiu per seleccionar la persona que ocuparà una plaça de peó de serveis múltiples per cobrir futures i eventuals necessitats per a la institució.

 

Les funcions del lloc de treball seran les corresponents al Grup de classificació peó de serveis diversos per al grup professional de AP: executar aquelles funcions elementals i rutinàries de la seva especialitat vinculades a la construcció, manteniment i conservació de dependències municipals, via pública i altres espais municipals.

 

Algunes de les funcions a cobrir seran: treballs vinculats a la construcció, reparació i manteniment de la via pública i/o dependències municipals, reparar llambordes, fuites d’aigua, mobiliari, etc, col·laboració en el muntatge i desmuntatge d’infraestructures necessàries com tarimes, trasllat de mobiliari o escenaris... etc.

 

Les persones que participin en aquest procés selectiu, i el superin, formaran part de la borsa de treball. Es constituirà una llista de persones per ordre de la puntuació total obtinguda segons el resultat dels mèrits acreditats i valorats, la qual cosa determinarà l’ordre de prioritat de les persones candidates.

 

Per ser admès i prendre part en la convocatòria, les persones aspirants han de reunir, a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits com: Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea i ratificats per Espanya, a més d’acreditar un coneixement de nivell intermedi o superior o nivell B2 o C2 del castellà.

 

El plaç per presentar la sol·licitud estarà vigent fins al dia 21 de març. Podeu consultar totes les bases al següent link: https://cido.diba.cat/oposicions/16936724/borsa-de-treball-de-places-de-peo-de-serveis-multiples-ajuntament-de-laleixar

Menu

Menú principal