L’Ajuntament de l’Aleixar aconsegueix provisionalment una subvenció de 203.962,94€ amb el motiu de la realització d’actuacions per la millora i renovació de les xarxes de subministrament d’aigua en baixa

14/05/2024 Actualitat

L’Ajuntament de l’Aleixar aconsegueix provisionalment una subvenció de 203.962,94€ amb el motiu de la realització d’actuacions per la millora i renovació de les xarxes de subministrament d’aigua en baixa

L’Ajuntament de l’Aleixar aconsegueix de manera provisional una subvenció de 203.962,94€ otorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, amb el motiu de la realització d’actuacions per la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i millora de la digitalització dels sistemes de gestió d'aigua urbana del municipi.

 

El projecte, amb un pressupost total de 209.222,94€, consta de tres actuacions principals, les quals rebran una subvenció del 97,5% de l'import total concedit.

 

La primera actuació aborda la reparació de fuites d'aigua als dipòsits. Això implica la impermeabilització dels dipòsits de capçalera i els intermedis, amb un cost de 33.007,99€ (sense IVA). També inclou la redacció del projecte i un estudi de seguretat i direcció de l’obra, a més de la coordinació de la seguretat i salut a l’obra.

 

La segona acció se centra en la substitució d'un tram de canonada de fibrociment. Es reemplaçarà la canonada principal actual de distribució d'aigua de fibrociment, que parteix del dipòsit intermig, amb una longitud de 240 metres al camí de Sant Antoni. Aquesta inversió, valorada en 103.170,54€ (sense IVA), busca millorar la qualitat i durabilitat de la xarxa de distribució, reduint així les possibles fuites i millorant l'eficiència del sistema. Aquesta actuació també inclou la redacció del projecte i estudi i coordinació de seguretat i salut a l’obra.

 

La tercera i última actuació es focalitza en la digitalització dels comptadors d'aigua domiciliaris. Es portarà a terme la substitució de 380 comptadors d'aigua per comptadors intel·ligents per telelectura. Aquesta modernització, amb un cost de 73.044,41€ (sense IVA), permetrà tenir accés al consum d'aigua en temps real arreu del municipi, facilitant la detecció precoç de pèrdues i un ús més eficient del recurs. L’import inclou també la redacció del projecte i estudi i coordinació de la seguretat i salut a l’obra.

 

Aquest projecte representa un pas significatiu per la modernització i l'eficiència en la gestió de l'aigua al municipi.

Menu

Menú principal