Delimitació del Terme Municipal amb la Selva del Camp

09/05/2022

Delimitació del Terme Municipal amb la Selva del Camp

NOTIFICACIÓ PROPIETARIS FINQUES QUE DELIMITEN AMB EL
TERME MUNICIPAL DE LA SELVA DEL CAMP

Núm. Expedient: 324/21

D'acord amb el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula
la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya,
s'informa que el pròxim dia 31 de maig de 2022 a les 10:00 h es
realitzarà una reunió a l'Ajuntament per tal de continuar amb les
operacions de delimitació entre el nostre municipi i el de la Selva del Camp.
Es comunica als propietaris de les finques afectades que si és del seu
interès poden assistir a aquesta.

L’Aleixar, 9 de maig de 2022

Antoni Abelló Grau
L’Alcalde

Menu

Menú principal