Horari del cotxe de linia

Dilluns a Divendres (feiners)

 

Sortida de l'Aleixar                     Arribada a Reus

 

  8'05                                         8'30
10,17                                      10,40
13,55                                      14,15
14,50                                      15'30
16,02                                      16,30
20,10                                      20,30

 
Sortida de Reus                      Arribada a l'Aleixar

 

          7,20                                        7,45
          9,30                                        9,53
         13,15                                     13,55 
         14,30                                     14,50
         15,15                                     15,38
         19,30                                     20,10
 

Dissabtes (no festius)
Sortida de Reus   8,00          Arribada a l'Aleixar   8,13       Arribada a Reus   9,00

 

Sortida de Reus  13,30         Arribada a l'Aleixar   14,10      Arribada a Reus   14,30
Menu

Menú principal