Subvenció Diputació de Tarragona. Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions. PAM inversió 2023

12/09/2023

Subvenció Diputació de Tarragona. Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions. PAM inversió 2023

Subvenció Diputació de Tarragona. Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions. Pla d'Acció Municipal PAM Inversió 2020-2023 anualitat 2023. Renovació serveis i pavimentació de la Raval Baixa

 

Pressupost elegible; 103.424,45 euros

 

% concedit: 89,88%

 

Import concedit: 92.959,27 euros

 

 
Menu

Menú principal