Subvenció Diputació de Tarragona. Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions

21/10/2022

Subvenció Diputació de Tarragona. Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions

Subvenció Diputació de Tarragona. Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions. Subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022.

Actuació: Col·locació vidres i elements a l’escola Pública Teresa Salvat Llauradó, per garantir la correcta prestació dels equipaments municipals.

Línia: B) Despeses d'inversió o altres actuacions, urgents i necessàries,  per  restablir els serveis i béns  afectats, amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis municipals.

Import concedit: 798,90 euros

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

Menu

Menú principal