Subvenció Diputació de Tarragona. Actuacions Integrals al Territori i Cooperació. PAM Inversió 2018

10/12/2021

Subvenció Diputació de Tarragona. Actuacions Integrals al Territori i Cooperació. PAM Inversió 2018

Subvenció Diputació de Tarragona. Actuacions Integrals al Territori i Cooperació. Pla d'Acció Municipal PAM Inversió. Renovació de serveis i pavimentació d'un tram del carrer Josep Guardiola  Convocatòria 2018.

Pressupost Elegible: 63.210,91 euros

% concedit: 90,00%

Import concedit: 56.889,81 euros

Menu

Menú principal