S'obre el termini per constituir una borsa de treball de personal de neteja

07/11/2022

S'obre el termini per constituir una borsa de treball de personal de neteja

Fins al 21 de novembre de 2022 està ober el termini per presentar candidatures per al procés de selecció per constituir una borsa de treball de personal de neteja de l'Ajuntament de l'Aleixar, categoria AP.

L'objectiu de la borsa és cobrir vacants, substitucions o altres situacions temporals d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de l’Aleixar.

La borsa tindrà una durada de 2 anys i estarà formada per les persones que superin el procés de selecció per ordre de la puntuació obtinguda.

El procés de selecció consta de:

  • prova de català i/o castellà si no es pot acreditar el coneixement de l’idioma (nivell bàsic A2)
  • prova eliminatòria tipus test amb 20 preguntes segons el temari (s’ha d’aconseguir 10 punts per superar-la)
  • entrevista

Les persones interessades en participar en el procés de selecció, i que compleixin els requisits de les bases i convocatòria, han de presentar una instància a l’Ajuntament presencialment, o bé electrònicament al registre electrònic de l’Ajuntament.

Podeu consultar el text íntegre de les bases i la convocatòria en el pdf adjunt o en aquest enllaç

Menu

Menú principal